Projekt "Gdańscy artyści w sieci""Gdańscy artyści w sieci" to wielopłaszczyznowy projekt polegający na przeniesieniu działań związanych ze sztuką i twórczością artystyczną w przestrzeń on-line. Obejmuje on prezentację czterech artystów sztuk wizualnych wraz z ich dorobkiem twórczym poprzez dedykowaną stronę internetową sztukawsieci.pl i zawarte na niej treści multimedialne oraz dedykowany fanpage na portalu Facebook i profil Instagram. W ramach projektu zrealizowane zostaną wirtualne profile artystów, z których każdy zawierać będzie: biogram artysty, krótki film - sylwetkę artysty, galerię prac artysty. Dodatkowo zrealizowane zostaną dedykowane multimedialne wystawy on-line prac poszczególnych artystów.


Celem projektu jest przybliżenie odbiorcom zagadnień związanych ze sztukami wizualnymi, twórczością artystyczną oraz skrócenie dystansu pomiędzy twórcami a odbiorcami sztuki oraz kultury. Istotnym celem zadania jest również wzmacnianie uczestnictwa w kulturze, zwiększanie wśród odbiorców kompetencji kulturowych, wzmacnianie tożsamości kulturowej oraz zwiększanie obecności kultury w życiu społecznym poprzez nowe kanały dotarcia do odbiorców jakim jest kanał on-line i rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom korzystanie z zasobów kultury w sieci.


Celem zadania jest również upowszechnienie dorobku artystów i wsparcie ich w działaniach artystycznych i promocyjnych, z jakimi spotykają się w związku z utrudnieniami wynikającymi z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego poprzez ograniczenie publicznie dostępnych miejsc wystawienniczych, braku odpowiedniego technicznego zaplecza do działań kulturalnych on – line, a także braku kompetencji w przeprowadzeniu działaniach promocyjnych. Celem projektu jest również przybliżenie zagadnień związanych ze sztukami wizualnymi gronu odbiorców z niepełnosprawnościami słuchowymi, czy ruchowymi (napisy w plikach multimedialnych, wernisaże i wystawy on - line, projekt umieszczony w sieci Internet, dostępny bez ograniczeń miejsca i terminu).


Projekt „Gdańscy artyści w sieci” dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.


MECENAT: Miasto Gdańsk

ORGANIZATOR: Fundacja Fale Kultury

KURATOR WYSTAW: Anna Maria Czarzasta

FILMY: Piotr Tomaszkiewicz

FOTOGRAFIE: Piotr Tomaszkiewicz, Dominik Kulaszewicz, Miron Bogacki, Piotr Skrzycki, Zuzanna

Straszewska

GRAFIKI : Anna Maria Czarzasta, Piotr Tomaszkiewicz

STRONA INTERNETOWA: Aleksandra Brzozowska, Aleksandra Basińska

ADRES STRONY INTERNETOWEJ: sztukawsieci.pl

INSTAGRAM: sztuka_w_sieci

FACEBOOK: Sztuka w sieci

ODSŁONA STRONY INTERNETOWEJ: 5 października 2020 r.

WERNISAŻE ON- LINE: 5, 12, 19, 26 października 2020 r., godzina 18.00

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 17.08.2020 r. - 12.11.2020 r.


11 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Fundacja Fale Kultury została współorganizatorem pierwszego Free Cities Festival zorganizowanego przez Instytut Metropolitalny w Gdańsku. Wydarzenie nawiązuje swoim charakterem do idei wolności. Stano