top of page


"Gdańscy artyści w sieci" to wielopłaszczyznowy projekt polegający na przeniesieniu działań związanych ze sztuką i twórczością artystyczną w przestrzeń on-line. Obejmuje on prezentację czterech artystów sztuk wizualnych wraz z ich dorobkiem twórczym poprzez dedykowaną stronę internetową sztukawsieci.pl i zawarte na niej treści multimedialne oraz dedykowany fanpage na portalu Facebook i profil Instagram. W ramach projektu zrealizowane zostaną wirtualne profile artystów, z których każdy zawierać będzie: biogram artysty, krótki film - sylwetkę artysty, galerię prac artysty. Dodatkowo zrealizowane zostaną dedykowane multimedialne wystawy on-line prac poszczególnych artystów.


Celem projektu jest przybliżenie odbiorcom zagadnień związanych ze sztukami wizualnymi, twórczością artystyczną oraz skrócenie dystansu pomiędzy twórcami a odbiorcami sztuki oraz kultury. Istotnym celem zadania jest również wzmacnianie uczestnictwa w kulturze, zwiększanie wśród odbiorców kompetencji kulturowych, wzmacnianie tożsamości kulturowej oraz zwiększanie obecności kultury w życiu społecznym poprzez nowe kanały dotarcia do odbiorców jakim jest kanał on-line i rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom korzystanie z zasobów kultury w sieci.


Celem zadania jest również upowszechnienie dorobku artystów i wsparcie ich w działaniach artystycznych i promocyjnych, z jakimi spotykają się w związku z utrudnieniami wynikającymi z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego poprzez ograniczenie publicznie dostępnych miejsc wystawienniczych, braku odpowiedniego technicznego zaplecza do działań kulturalnych on – line, a także braku kompetencji w przeprowadzeniu działaniach promocyjnych. Celem projektu jest również przybliżenie zagadnień związanych ze sztukami wizualnymi gronu odbiorców z niepełnosprawnościami słuchowymi, czy ruchowymi (napisy w plikach multimedialnych, wernisaże i wystawy on - line, projekt umieszczony w sieci Internet, dostępny bez ograniczeń miejsca i terminu).


Projekt „Gdańscy artyści w sieci” dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.


MECENAT: Miasto Gdańsk

ORGANIZATOR: Fundacja Fale Kultury

KURATOR WYSTAW: Anna Maria Czarzasta

FILMY: Piotr Tomaszkiewicz

FOTOGRAFIE: Piotr Tomaszkiewicz, Dominik Kulaszewicz, Miron Bogacki, Piotr Skrzycki, Zuzanna

Straszewska

GRAFIKI : Anna Maria Czarzasta, Piotr Tomaszkiewicz

STRONA INTERNETOWA: Aleksandra Brzozowska, Aleksandra Basińska

ADRES STRONY INTERNETOWEJ: sztukawsieci.pl

INSTAGRAM: sztuka_w_sieci

FACEBOOK: Sztuka w sieci

ODSŁONA STRONY INTERNETOWEJ: 5 października 2020 r.

WERNISAŻE ON- LINE: 5, 12, 19, 26 października 2020 r., godzina 18.00

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 17.08.2020 r. - 12.11.2020 r.


13 wyświetleń

Fundacja Fale Kultury prezentuje stronę internetową www.sadostateczny.pl dedykowaną projektowi „Filmowe spotkanie z „Sądem Ostatecznym” Hansa Memlinga”.


Osią projektu jest krótkometrażowy film „Sąd Ostateczny”, opowiadający historię zawartą w obrazie Hansa Memlinga w oparciu o wiersz „Sąd Ostateczny” Jacka Kaczmarskiego - utwór będącym jednym z licznych, poetyckich opisów dzieł sztuki w dorobku literackim artysty. Film stara się skrócić dystans pomiędzy dziełem sztuki a odbiorcą łącząc ze sobą elementy malarstwa, poezji oraz muzyki w formie filmowej.


Walory edukacyjne projektu docenią z pewnością uczniowie szkół podstawowych, jak również ponadpodstawowych. To dla nich został przygotowany konspekt lekcji, który pozwoli pedagogom na przeprowadzenie zajęć bezpośrednio w szkołach, a obszerny materiał edukacyjny przybliży młodym odbiorcom kultury symbolikę tego znakomitego dzieła.


Na stronie projektu przedstawione zostały sylwetki jednego z najznakomitszych renesansowych

malarzy Hansa Memlinga oraz silnie związanego z malarstwem i sztukami pięknymi muzyka oraz poety Jacka Kaczmarskiego.


Głodnym wiedzy zostanie przybliżony główny bohater naszego projektu, obraz „Sąd Ostateczny”

Hansa Memlinga. To zaskakująca historia przybycia do Gdańska i wielowiekowa tułaczka, jaką

musiało odbyć dzieło, by znaleźć się w Muzeum Narodowym w Gdańsku, gdzie pozostaje do dziś.


 • MECENAT: Miasto Gdańsk, Samorząd Województwa Pomorskiego.

 • ORGANIZATOR: Fundacja „Fale Kultury”

 • PATRON HONOROWY: JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku - dr hab. Krzysztof Polkowski

 • WSPÓŁPRACA: Muzeum Narodowe w Gdańsku

 • PARTNERZY: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, Agencja Artron, Firma Centrum Parkietowe, Kawiarnia cieKAWA

 • FILM: Premiera 12.11.2019 r.

 • Reżyseria, animacja, zdjęcia, montaż: Piotr Tomaszkiewicz

 • Scenariusz: Anna Maria Czarzasta

 • Muzyka: Marek Kuczyński

 • Lektor: Tomasz Więcek

 • Ścieżka lektorska: wiersz Jacka Kaczmarskiego „Sąd Ostateczny”

 • Reprodukcje: © Krzysztof Sadowski / MNG, © Grzegorz Nosorowski / MNG

 • Hans Memling, „Sąd Ostateczny”, Muzeum Narodowe w Gdańsku, fot.© MNG

 • PRODUCENT FILMU: Fundacja Fale Kultury (2019)

 • STRONA INTERNETOWA: Aleksandra Brzozowska

 • EDUKACJA: Anna Maria Czarzasta


Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Zrealizowano ze środków Województwa Pomorskiego.

25 wyświetleń

Fundacja Fale Kultury została współorganizatorem pierwszego Free Cities Festival zorganizowanego przez Instytut Metropolitalny w Gdańsku.


Wydarzenie nawiązuje swoim charakterem do idei wolności. Stanowi forum wymiany najlepszych, oryginalnych i skutecznych, a przede wszystkim konkretnych rozwiązań dotyczących życia wspólnot samorządowych. Dyskurs wokół tych sposobów polepszenia jakości życia mieszkańców mają prowadzić – właśnie – sami mieszkańcy, czyli osoby najlepiej znające problemy swojego miasta czy dzielnicy. Festiwal kreuje wizję poszczególnych wspólnot – wizję oddolną, obywatelską, niepolityczną.


Fundacja zaprojektowała i przygotowała z

zaproszonymi partnerami moduł pt. „Salon urody miejskiej”. W ramach modułu odbyły się następujące prelekcje i wydarzenia:

 • wystawa i pogadanka „Jaki mamy wpływ na jakość przestrzeni?”,

 • wystawa projektów „Skwer Kołobrzeska” i „Sztuka na skrzynkach”,

 • wykład „Estetyzacja przestrzeni publicznej”,

 • warsztaty „Miejskie ogrody” i „Jak założyć ogród sąsiedzki?”,

 • wykład „Po co nam Uchwała Krajobrazowa?”,

 • prelekcja „Czy szyldy mogą być estetyczne?”


Miejsce wydarzenia: 100cznia ​Ul. Ks. J. Popiełuszki 5, Gdańsk

Data: 19 maja 2018 r.


Strona internetowa festiwalu Free Cities Festival

17 wyświetleń

projekty

bottom of page