top of page

o Fundacji

Fundacja Fale Kultury powstała we wrześniu 2015 roku. 

Jej misją jest upowszechnianie kultury i sztuki, wspieranie twórców i twórczości oraz edukacja kulturalna i artystyczna.

Fundację powołali Anna Maria Czarzasta oraz Piotr Tomaszkiewicz.

ZARZĄD FUNDACJI

Prezes Zarządu:
Anna Maria Czarzasta

Vice Prezes Zarządu
Piotr Tomaszkiewicz

RADA FUNDACJI

Przewodnicząca Rady Fundacji

Małgorzata Jasnoch

ADRES

ul. Bzowa 5/69
80-376 Gdańsk


KRS: 0000574151
NIP: 5842743862
Regon: 362448266

Chcesz wesprzeć nasze działania? 

Możesz wnieść darowiznę na cele statutowe Fundacji.

BGŻ BNP PARIBAS 44 2030 0045 1110 0000 0414 8100

tytułem: "Darowizna na cele statutowe Fundacji Fale Kultury"

​O darowiznach dla organizacji pozarządowych: http://poradnik.ngo.pl/darowizny

bottom of page