top of page

ochrona danych i polityka cookies

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1.  Administratorem danych osobowych jest Fundacja Fale Kultury z siedzibą w Gdańsku (80-376 Gdańsk, ul. Bzowa 5/69) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, pod numerem KRS: 0000574151, posiadająca numery identyfikacyjne NIP: 5842743862, REGON:362448266, zwana dalej Fundacją Fale Kultury. 

 2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Fale Kultury może kierować pytania dotyczące przetwarzania tych danych na adres: biuro@falekultury.pl 

 3. Fundacja Fale Kultury będzie przetwarzać dane osobowe w celach statystycznych. 

 4. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Pobranie danych (nr IP, system operacyjny, dane dostawcy usług internetowych, typ i wersja przeglądarki, data i godzina uruchomienia strony, strony internetowe z której strona Fundacji Fale Kultury została otwarta) następuje w przypadku korzystania ze strony www.falekultury.pl 

 5. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Fundację Fale Kultury jest analizowanie sposobu korzystania ze strony internetowej www.falekultury.pl 

 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz Fundacji Fale Kultury usługi w zakresie analizy i zarządzana stronami www. 

 7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 50 miesięcy. 

 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Fundacji Fale Kultury dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. 

 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 10. Fundacja Fale Kultury nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. 

 

POLITYKA COOKIES

 1. Korzystanie ze strony www.falekultury.pl jest związane z przechowywaniem przez Fundację Fale Kultury informacji i uzyskiwaniem przez Fundację Fale Kultury dostępu do informacji przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika przy zastosowaniu plików cookies. W pamięci urządzenia końcowego (komputera) zostanie utrwalona informacja pochodząca od Fundacji Fale Kultury.

 2. Ciasteczka - są to nieduże dane informatyczne (pliki tekstowe), wysyłane przez serwer WWW, a następnie zapisywane na komputerze użytkownika, najczęściej na twardym dysku. Domyślne parametry ciasteczek umożliwiają odczyt informacji w nich zawartych jedynie
  serwerowi, który je wygenerował. Ciasteczka stosuje się zazwyczaj w przypadku liczników odwiedzin, sond, stron mających możliwość logowania, reklam, sklepów internetowych, oraz w celu monitorowania aktywności odwiedzających. 

 3. Przechowywanie i dostęp do informacji następuje w celu dostosowania zawartości niniejszej strony do indywidualnych potrzeb  użytkownika. 

 4. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. 

 5. Użytkownik wyraża zgodę, na przechowywanie informacji przez Fundację Fale Kultury lub uzyskiwanie dostępu do informacji przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym przez Fundację Fale Kultury, za pomocą ustawień oprogramowania
  zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. 

 6. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. 

 7. Określenie/zmiana warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji następuje poprzez zmiany dotyczące obsługi plików cookies od strony przeglądarki Internetowej.

bottom of page