top of page

Warsztaty multimedialne dla dzieci w wieku 6-10 lat.


W dniach 23 i 24 sierpnia młodzi adepci sztuki filmowej oraz animacji uczyli się

opisywać świat za pomocą urządzeń multimedialnych takich jak aparat cyfrowy, tablet czy smartfon. Poznawali tajniki przekształcania ruchu w zapis cyfrowy oraz stworzyli swoją własną animację filmową. Pracę poprzedziła prezentacja dotycząca tworzenia filmu metoda poklatkową oraz wprowadzenie do scenariusza, obrazu i dźwięku w filmie. Uczestnicy wspólnie stworzyli scenariusz, wykonali dekoracje i rekwizyty planu filmowego i zrealizowali własną etiudę. Warsztaty zorganizowane zostały dzięki wsparciu Funduszu Akumulator Społeczny 2016 współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

ORGANIZATOR: Fundacja „Fale Kultury”

PARTNERZY:  Rada Dzielnicy Przymorze Małe, Galeria w Kwadracie

MIEJSCE: Siedziba Rady Dzielnicy Przymorze Małe,  Galeria w Kwadracie

CZAS TRWANIA WARSZTATÓW: 23 i 24 .08.2016 w godz. 9.00- 15.00

WSPARCIE PROJEKTU: Projekt dofinansowano: ze środków Funduszu Akumulator Społeczny 2016 współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

1 wyświetlenie

Wystawa prac profesorów i studentów  Wydziału Malarstwa  Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych I Pracowni Kształcenia Podstaw Rysunku i Malarstwa prof. Józefa Czerniawskiego i dr Aleksandry Jadczuk


Wystawa w ramach projektu: „Sztuki piękne. Mistrz i jego uczniowie”-  Cykl wystaw prac profesorów i studentów Wydziałów Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku  oraz debata o edukacji kulturowej i artystycznej zrealizowane w dzielnicy Przymorze Małe w Gdańsku.

O WYSTAWIE: Na wystawie swoje  prace zaprezentują studenci I  roku malarstwa z  I Pracowni Kształcenia Podstaw Rysunku i Malarstwa:  Patrycja Cichosz, Aleksandra Pruciak, Elżbieta Golińska, Karolina Klimczuk, Monika Bielińska, Aleksandra Chilińska, Justyna Jaguszewska, Katarzyna Jurga, Ewelina Jakubowska, Katarzyna Cur, Łukasz Gużel, Małgorzata Ostrowska, Michalina Niebrzydowska, Maria Kłos, Ewa Staśkiewicz, Kinga Woźniak, a także ich mistrzowie - prowadzący pracownię: prof. Józef Czerniawski i dr Aleksandra Jadczuk  oraz Dziekan Wydziału Malarstwa - dr hab. Krzysztof Polkowski.

Organizatorzy chcą poprzez projekt umożliwić młodym artystom prezentację własnej twórczości w sposób nietradycyjny - skonfrontowania własnych prac z twórczością swoich mistrzów – profesorów kształcących ich na Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku.


Młodzi adepci malarstwa pokażą swoje najnowsze prace (powstałe w latach 2015-2016), w zdecydowanej większości oparte na studium natury (akt, martwa natura, pejzaż), w jakich pomimo młodego wieku autorów daje się już zauważyć ogromną różnorodność i indywidualność malarskich poszukiwań. Wystawa jest jednocześnie próbą stworzenia kolejnej platformy dialogu w jakiej zostanie poruszona kwestia specyficznej relacji mistrz- uczeń, płaszczyzny,  jaką inicjuje w swoich działaniach Fundacja Fale Kultury po raz kolejny. Pierwszym działaniem organizacji, w jakim relacja mistrz- uczeń została poruszona to debata „Edukacja kulturowa i artystyczna. Czy jest nam potrzebna?”, podczas której środowiska związane z edukacją artystyczną dzieliły się swoimi doświadczeniami i odczuciami dotyczącymi tej  specyficznej relacji.


ORGANIZATOR: Fundacja „Fale Kultury”

PARTNERZY:  AB Produkt ART, Arkadiusz Grzędzicki- Projektowanie wnętrz

PATRON HONOROWY:  Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku - prof. Ludmiła Ostrogórska.

KURATOR WYSTAWY: Anna Maria Czarzasta

MIEJSCE: Galeria w Kwadracie, Gdańsk- Przymorze Małe, ul. Krzywoustego 25

WERNISAŻ WYSTAWY : 15 czerwca o godzinie 18.00 w  „Galerii w Kwadracie” w Gdańsku (Przymorze Małe), ul. Krzywoustego 25

CZAS TRWANIA WYSTAWY: od 15 czerwca do 6 lipca  2016 r. (godziny otwarcia galerii- pn- pt : 10.00- 18.00, sobota 10.00-14.00)

PATRONI MEDIALNI: gdansk.pl; trójmiasto.pl; Radio Gdańsk; Dziennik Bałtycki; Gazeta Świętojańska; my3miasto.pl; Pomorze Kultury; Panorama Pomorza; naszemiasto.pl; Nasza Dzielnica.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU: Projekt dofinansowano ze środków budżetu Miasta Gdańska

WSPARCIE PROJEKTU: Projekt dofinansowano: ze środków Funduszu Akumulator Społeczny 2016 współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

2 wyświetlenia

Debata w ramach projektu:  „Sztuki piękne. Mistrz i jego uczniowie”-  Cykl wystaw prac profesorów i studentów Wydziałów Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku  oraz debata o edukacji kulturowej i artystycznej zrealizowane w dzielnicy Przymorze Małe w Gdańsku.

O DEBACIE:

Czy edukacja kulturowa i artystyczna jest potrzebna? Jakie wyzwania stoją przed edukacja kulturową i artystyczną? Czy edukacja kulturowa i artystyczna jest ważna na szczeblu samorządowym? Jak realizowana jest polityka kulturalna? Jak instytucje kultury budują i wdrażają programy edukacji kulturowej i artystycznej. Jak odbywa się to w województwie pomorskim, instytucjach miejskich oraz w organizacjach pozarządowych. Jakimi dobrymi praktykami w edukacji artystycznej warto podzielić się? Jakie działania wsparłyby kształcenie artystyczne - instytucjonalne i pozainstytucjonalne? Jaką rolę w kształceniu artystycznym odgrywa relacja mistrz – uczeń? Czy twórcy wnoszą nowe wartości? Czy warto wspierać edukację artystyczną?

Na te  inne pytania starali się odpowiedzieć zaproszenie przez nas goście:

 • Anna Maliszewska - Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

 • Katarzyna Kucz - Chmielecka - Kierownik Referatu ds. Polityki Kulturalnej, Biuro ds. Kultury Prezydenta Miasta Gdańska

 • prof. Jarosław Szymański -  Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 • Piotr Bogdanowicz - Dyrektor Szkół Programów Indywidualnych w Gdańsku Oliwie

 • Krystyna Drewing  - Wice Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdańsku

 • Andrzej Stelmasiewicz -  Prezes Fundacji „Wspólnota Gdańska”

 • Agata Andrasiak- Koordynatorka Programu Bardzo Młoda Kultura, Instytut Kultury Miejskiej

 • Marta Bednarska- Koordynatorka kontaktów z przedstawicielami mediów,  zajmuje się komunikacją działań instytucji, Instytut Kultury Miejskiej

 • Natalia Brylowska – Koordynatorka współpracy Obserwatorium Żywej Kultury w województwie pomorskim, zajmuje się Obserwatorium Kultury oraz ewaluacją działań instytucji kultury,  Instytut Kultury Miejskiej

 • Barbara Piórkowska – Pisarka, edukatorka, prowadzi Pracownię Kreacji Literackich i Bloga, Pałac Młodzieży w Gdańsku

 • Aleksandra Żukowska – Artystka wizualna, edukatorka, realizatorka projektów edukacyjnych i artystycznych pozainstytucjonalnych

Dyskusję prowadziła Aleksandra Perzyńska - artystka wizualna, pisarka i edukatorka, autorka serii podręczników do plastyki.

ORGANIZATOR: Fundacja „Fale Kultury”

PARTNERZY:  AB Produkt ART., Galeria w Kwadracie,

PATRON HONOROWY : Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku prof. Ludmiła Ostrogórska.

WSPARCIE  MERYTORYCZNE  I ORGANIZACYJNIE:  Zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej - Piotr Kowalczuk  

WSPARCIE ORGANIZACYJNE: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości „Starter”, Klub osiedlowy „Piastuś”

DATA: 30 maja 2016 r.  godz. 12.00

MIEJSCE:  Galeria w Kwadracie

PATRONI MEDIALNI: gdansk.pl; trójmiasto.pl; Radio Gdańsk; Dziennik Bałtycki; Gazeta Świętojańska; my3miasto.pl; Pomorze Kultury; Panorama Pomorza; naszemiasto.pl; nasza Dzielnica.

ORGANIZATORZY: Fundacja Fale Kultury i AB Produkt ART

DOFINANSOWANIE PROJEKTU: Projekt dofinansowano ze środków budżetu Miasta Gdańska

9 wyświetleń

projekty

bottom of page