Cykl wystaw „Młoda twórczość”

Projekt umożliwia prezentację dokonań młodych artystów, którzy nie prezentowali jeszcze swojej twórczości na wystawie. Młodzi twórcy mają ograniczone możliwości wystawiania swoich prac w przestrzeni publicznej.Projekt wypełnia tę lukę. Często młodzi artyści pozbawieni są wsparcia i pomocy. Nie mają oni możliwości prezentacji własnej twórczości w taki sposób, aby była ona dostępna szerszemu gronu odbiorców . Projekt pomaga promować twórczość młodych. Przyczyną małej ilości wystaw młodych twórców jest związana z tym, iż standardy współczesnego świata artystyczno-kulturalnego wymagają by profesjonalna wystawa była poprzedzona zorganizowanymi działaniami kuratorsko-promocyjnymi i posiadaniem odpowiednio technicznego zaplecza. Te wszystkie środki często są poza zasięgiem młodych twórców. Skutkuje to brakiem integracji środowiska młodych twórców. Młodzi twórcy nie mają możliwości spotkania się na wspólnej wystawie, dzielenia się doświadczeniem, a ich prace mają małe możliwości na ujrzenie światła dziennego poza pracownią.Przez to młodzi artyści pozbawieni promocji swoich prac i możliwości wystawiania- nie mają możliwości zaistnienia w przestrzeni kulturalnej i artystycznej. Skutkuje to brakiem chęci do tworzenia, czy rozwijania swojego warsztatu oraz brakiem integracji z innymi twórcami, co w procesie kształcenia artystycznego jest niezbędne. Wystawa twórczości młodych artystów niweluje w pewnym stopniu te braki i sprawi, że nawiązane relacje a także otrzymane wsparcie i możliwości zaistnienia- wpływają pozytywnie na przyszłą twórczość młodych artystów. Co przekłada się w sposób wymierny na ich usamodzielnienie i przyszłość.

Cykl zainaugurowała wystawa „Ekspresja. Twórczość w procesie"- 20.01.2016 r. - we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku i Galerią w Kwadracie.

2 wyświetlenia